97seSpole?nost BorHel spol. s r.o. byla zalo?ena v roce 1993

97seNa?imi hlavními zákazníky jsou farmaceutické spole?nosti, laborato?e, nemocnice a v?robci zdravotnického materiálu, dále potraviná?sk? pr?mysl.

BorHel spol. sr.o. je v?hradním zástupcem spole?ností:

  • 97se
    v?robce sterilizátor?, parních autokláv?, vyvíje?? páry a su?ících za?ízení
  • Colimatic SRL, Itálie
    v?robce balících stroj? a za?ízení
  • JRMaruani, Francie
    v?robce balících stroj? a za?ízení
  • Servis Berka, ?R

Pro v?echny stroje a za?ízení zaji??ujeme záru?ní a po-záru?ní servis ve spolupráci se spole?ností ELEKTRO TREGNER a to nejpozději do 24 hodin od prvního zavolání.